- +

Brosjyrer

Ingeniørbrosjyre

Vil du være med på å bygge noe stort?

Byggenæringen er en av de største næringene i Norge. Om lag 11 prosent av den totale arbeidsstokken i Norge jobber i byggenæringen, det vil si mer enn 300 000 mennesker. Totalt er omsetningen på mer enn 350 milliarder kroner. Det sier seg selv at en slik næring er allsidig – at mulighetene er mange og utfordringene er store. 

Ingeniorbrosjyre 1

 

Forside

Vi bygger Norge

I bygge- og anleggsnæringen får du være med på å skape og ta vare på bygg og anlegg som er synlige og nyttige for mennesker og samfunn i generasjoner. Vi setter konkrete, fysiske spor etter oss over hele landet – gjennom flotte bygg, veier og broer, uteområder og anlegg vi kan være stolte av. Det er mange yrker å velge mellom – og alle er like viktige for at vi skal kunne levere kvalitet nå og i fremtiden. En utdanning innen bygg og anlegg gir deg mange yrkes- og karrieremuligheter – du må bare gripe dem! Les i brosjyren under og start fremtiden din.

 Forside

Forside betongbrosjyre 2

Betongfaget

Din kunnskap bygger Norge

Norske entreprenørbedrifter er internasjonalt anerkjente for høyt utviklet betongteknologi. Dette skyldes ikke minst dyktige fagmiljøer. Bak de store byggverk – høyhus, broer og damanlegg – står betong­ fagarbeideren, som gjennom moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet bygger konstruksjoner som tåler enorme krefter. 

Betongfaget3

Forside anleggsbrosjyre

Anleggsfagene

i anleggsteknikkprogrammet lærer du grunnleggende anleggsteknikk og hvordan man former naturen ved hjelp av maskiner. Ved arbeid i fjell, stein, jord og andre typer grunnmasser trengs det gode kunnskaper om hvordan massene er satt sammen. bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon og god planlegging. Som fjellfagarbeider, asfaltør, vei- og anleggsarbeider, banemontør og anleggsmaskinfører er du blant annet med på veibygging, tunnelsprengning, utgravninger og tilrettelegging for bygninger og anlegg. 

Anleggsfag2